Para broker trend adalah situs afiliasi dan tidak memiliki kendali atas masalah-masalah arbitrasi antara broker dan pedagang.

Kenyataan dasar boleh dicetak untuk rujukan dengan menggunakan perintah cetak dalam seting sebarang pelayar.

Jenis Maklumat yang dikumpul

Jenis Maklumat Peribadi yang kumpulan Laman Web, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, termasuk:

Legal dasar pemindahan

Pemilik boleh memproses Maklumat yang berkaitan dengan pelanggan jika salah satu daripada berikut digunakan:

Tindakan perundangan

Maklumat Peribadi Pelanggan mungkin digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pemilik di Mahkamah atau peringkat yang menyebabkan kemungkinan tindakan undang-undang yang timbul dari penggunaan yang tidak sepatutnya Laman Web ini atau Perkhidmatan yang berkaitan.

Pelanggan mengumumkan bahawa Pemilik perlu mendedahkan maklumat peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat Tambahan tentang Data Peribadi Pelanggan

Selain Maklumat yang terkandung dalam dasar privasi ini, Laman web ini boleh memberikan Pelanggan maklumat tambahan dan kontekstual mengenai Perkhidmatan tertentu atau koleksi dan pemindahan Maklumat Peribadi mengikut permintaan.